ako som písal knihy

Nonstop, Smena 1981

Táto kniha je denníkom môjho búrlivého úseku života, keď som sa potĺkal po privátoch, odstrihával som sa od svojej lásky, absolvoval som zápas s alkoholom, celé hodiny som trávil po kaviarňach, písal i nepísal som diplomovku, podpaľoval som svoj detský domov a utekal z neho, vrhal som sa do nových priateľstiev, platonicky sa zamilovával, žil som ako v horúčke… Asi sa mnohé z toho dostalo do dikcie týchto básní, ktoré som napumpoval burlesknou obraznosťou a rebelantským životným pocitom, pretože táto kniha sa stala na pár mesiacov bestsellerom mladých. Dokonca som ju videl prepísanú na stroji a ručne zviazanú. Zažil som chvíľu malej slovenskej básnickej slávy, nebol to ktovieaký veselý pocit. Niektoré básne sú dojemne smiešne svojím sentimentom a pózou, ale niekoľko čísel z tejto knižky hádam pár rokov prežije.

Vták pije z koľaje, Slovenský spisovateľ 1977

 

Po vydaní dvoch zbierok v Smene som dal rukopis básní do vydavateľstva Slovenský spisovateľ. Bolo to na niekoľkokrát, raz mi rukopis vrátili, potom som ho zasa ja stiahol. Jeden rukopis mal asi 200 strán a volal sa Básňovidec a boli v ňom hádam štyri zbierky. Nakoniec sa stal zodpovedným redaktorom Ján Šimonovič a ja som pripravil útlu, tenkú verziu s názvom Vták pije z koľaje. Žiaľ, v tej dobe akurát zmenili grafickú úpravu edície Nová poézia, ktorú Valér Mikula nazval, že vydavateľstvo dlho hľadalo optimálny spôsob, ako znechutiť poéziu čitateľovi, až vymyslelo tento ohyzdný dizajn. Mňa však viac ako dizajn trápilo, že som neskoro poslal korektúry, ktoré podstatne korigovali básne, takže ich už neakceptovali. Ale napriek tomu, že niektoré básne som dlho nemohol vidieť, s niekoľkými básničkami, najmä tými krátkymi, minimalistickými, som dodnes uzrozumený.

S otcom v záhrade, Smena 1976

Keď bol môj debut Motýlí kolotoč zbierkou v pravom zmysle slova, t.j. pozbieraním básní napísaných v šťastných chvíľach improvizácie a skúšania slovného materiálu, knižku S otcom v záhrade som už vedome písal ako knihu poézie. Je v nej silný racionalistický prvok, čo mi neskôr vyčítala aj kritika. Pamätám si, ako som domov nosil encyklopédie a čerpal z nich výrazivo, ktorým som obohacoval chudobný slovník slovenskej lyriky. Takto vznikla napríklad báseň Štúdium vína. Do zbierky som vpustil široký, epický verš, z básní-obrázkov sa stali básne-príbehy. Pokúsil som sa vniesť do textu rytmus chôdze (v básni Roháče to bol autentický rytmus kráčajúceho po horninách týchto vrchov). Kritik napísal, že som poeta natus, ale že chcem byť aj poetom doctus. V druhej zbierke sa tento rozpor zdal byť vyhrotený a v jednom básnikovi ťažko realizovateľný, ale neskoršie moje knihy tento hrot otupili. A tento prístup po rokoch vyplával v tkanive prózy Knihy, ktorá sa stane. Záľuba v enumerácií faktov, javov, udalostí a skutočností mala základ v Záhrade.

Motýlí kolotoč, Smena 1974

Tento môj literárny debut z roku 1974, útla básnická zbierka, je výsledkom mojej účasti na súťaži Literárny Kežmarok asi rok predtým. Literárnych súťaží som sa nezúčastňoval, ale ktosi alebo čosi ma nahovorili, aby som urobil výnimku. Poslal som cyklus básní a vyhral som 1. miesto. Vedel som, že raz chcem vydať knižku, ale ešte som sa na to necítil. A predstavoval som si to inak. Ako? Možno menej improvizovane a viacej honosne. Ponuku vydať debut som totiž dostal v kúpelni nejakého miestneho hotelíka, kde som sa stretol s porotcom a zároveň vedúcim redaktorom poézie vo vydavateľstve Smena, Jozefom Gerbócom. Medzi holením sa (on) a umývaním zubov (ja) mi uprostred gelov a peny na holenie povedal, len tak medzi rečou, či by som nechcel vydať knižku a aby som mu poslal rukopis. Po návrate domov som teda naťukal na našom perličkovou stroji Consul rukopis. Komponoval som ho nielen zo starších básní, už publikovaných v Javisku a Novom slove a kdekade inde, ale rozdelil som ho do cyklov – ľúbostné básne, prírodná lyrika, apod. Kniha vyšla o nejaký čas a autorské výtlačky som dostal do školy, na gymnázium, kde som vtedy chodil do štvrtej triedy. Bola to dosť veľká hanba, keď som pred spolužiakmi rozbaľoval svoje dielka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx

Webdesign a webhosting Active, s.r.o. 2003-2023