Aktual

DH sa podieľal na pracovnom prostredí slovenského Google

Hudobný blog DH o Melancholickej Maaret

DH v Modrom salóne

Pod režijným vedením DH začali študovať herci Slovenského národného divadla scénický projekt Zabudnutí – básne zabudnutých slovenských autorov od štúrovcov až po súčasníkov. Premiéra bude v novom komornom štúdiu SND 28. mája.

Hudobný blog DH o filme Holy Motors.

Ďalší hudobný blog DH venovaný klaviristom.

DH začal písať hudobný blog pod názvom Po uši v hudbe na serveri www.musicpress.sk.

DH bude 20 decembra hosťom relácie Pod lampou STV – téma Vianoc.

Premiéra operety Franza Lehára Cárovič v prebásnení DH.

O novej básnickej zbierke Dýchanie.

DH vydáva vo vydavateľstve Trio knihu rozprávok pre dospelých AKO SA FOTOGRAFUJE VIETOR s vlastnými farebnými ilustráciami.

Ste učiteľ/učiteľka a nie ste natoľko vyhoretý, aby ste nechceli rozvíjať vlastnú kreativitu cez prázdniny??

DH bude hodnotiť práce v súťaži Textpresso, ktorú vyhlásila spoločnosť Julius Meinl.

Intenzívny 2-dňový kreatívny workshop zameraný na rozvíjanie tvorivosti,  zručností v písaní a v reagovaní na krízy a limity. 18.-19.mája 2012. Bližšie info mailom.

Už zajtra v piatok 20. bude aukcia obrazov DH v prospech Fóra života. 

V sekcii Výtvarno pribudne každý deň jeden obraz DH.

DH hľadá spolupracovníkov. Bližšie informácie mailom.

DH v sekcii Heviho diár bude každú nedeľu uvažovať na príslušným čítaním z Nového zákona.

DH zbiera materiál – spomienkový i faktografický – na knihu o skupine TEAM.

Vďaka kamarátke Janke ožíva a žije moja stránka na Facebooku.

DH získal Cenu ministra kultúry SR.

 

Webdesign a webhosting Active, s.r.o. 2003-2023