Inšpiro

Viera

 

Aby ma raz niekto nemohol obviniť: prečo si nepovedal, keď si vedel. Teda hovorím, pretože viem. Ježišova modlitba, ktorú sa modlili aj púštni otcovia, aby boli neustále v myšlienkach, slovách, piesni i tichu s naším Spasiteľom.

watch?v=Qpthjw1F3iw&feature=player_embedded#!

Internet

 

Dalfar

Hlboko v útrobách internetu je skrytá jedna stránka, blog, ktorú píše človek menom Dalfar. Je to Slovák a na slovenské pomery má  neobyčajne jasnozrivé, kritické, vizionárske, argumentami podložené myslenie. Nepublikuje v literárnych časopisoch, nevydáva knihy vo vydavateľstvách, jeho aktivita je skrytá, vie o nej iba zopár ľudí. Jeho práca je však vytrvalá, permanentná, neprestajne kultivuje naše uvažovanie, je vybavený dôkladnými znalosťami o tom, čo píše a je vnímavý. Pochádza z našich krajín, krajín kníh, textov, obrazov a tónov a takého čitateľa, poslucháča či diváka by si želal každý umelec. Dalfar vydáva zaujímavé samizdaty, časopis List. Aj jeho internetová stránka je vlastne elektronickým samizdatom. V dnes už bohatom archíve sa dajú nájsť staršie veci, ktoré sú stále podnetné a aktuálne. Alebo: ktoré sa po opakovanom prečítaní z časového odstupu javia ešte štrukturovanejšie a vrstevnatejšie. Je skoro zázrak, že v našich končinách sa vyskytuje človek európskeho rozhľadu a rozmeru. Nie je to čítanie na každý deň, rekreatívne beletrizovanie ľudskej skúsenosti, je to prenikavá a hlboká analýza toho, čo máme pred očami, a predsa to nevidíme. Autorova sčítanosť je obdivuhodná a jeho erudícia je fascinujúca. A keďže som náhodné stretnutie s jeho stránkou zobral ako príkaz, aby som vstúpil do jeho myšlienkového sveta, už nejaký čas sa poznáme a verím, že vzniklo medzi nami aj priateľstvo. Dalfar DAL FARby mnohému, čo som tušil iba v kontúrach.

dalfar.wordpress.com

Hudba

 

Jango – internetové rádio.

Ak ste celý deň na sieti a chcete nielen zvukovú kulisu, ale aj inteligentné rádio s alternatívnymi a nezávislými žánrami, toto je rádio pre nás. Oplatí sa nezáväzne zaregistrovať a stať sa jeho poslucháčom. Princíp siete funguje podobne ako v desiatkach iných rádií: navolíte si obľúbený žáner alebo interpreta a rádio vám selektuje príbuzných, podobných, rovnakých súkmeňovcov. Dostanete sa k okruhu nových mien a nových zvukov, nových prístupov, ktoré vychádzajú z vašich preferencií. Pre lovcov nových zvukových informácií je toto rádio jednou z možností. Sympatické na ňom je, že sa v ňom vo výraznej miere preferuje žáner experimentu, avantgardy, indie či alternatívy. Prístup je jednoduchý, bez platenia a otravného štúrania sa v súkromí.

www.jango.com

 

Zola Jesus.

Ide, pravdaže, o priehľadný pseudonym, ale to je, napokon v tejto branži obvyklé. Za týmto pseudomenom sa skrýva RuskoAmeričanka Nika Roza Danilova. Patrí k najvýraznejším predstaviteľom hybridných žánrov, v ktorých sa mieša elektronika s lo-fi, experimentálny rock s no wave. Je menej temná ako Diamanda Galás, menej hysterická ako Lydia Lunch, trochu pripomína Lisu Gerrad z Dead Can Dance, ktorá by mohla byť jej staršou sestrou alebo tetou. Ale Zola je, napriek tomu, že odvrhla svoje autentické meno, svojbytosťou. Jej piesne zasahujú tlmenou atmosférou, kontúry sú opatrne rozmazané, nič sa nepodáva prvoplánovo, nič sa nevnucuje. splash.html

 

Výtvarno

 

Gorky´s Granddaughter

 

Stránka s videonávštevami u súčasných výtvarníkov. Pre tých, ktorým nestačí sťahovať si a prezerať obrazy, ale chcú ich zachytiť v intímnom priestore ich vzniku. Reportéri tejto stránky navštevujú súčasných výtvarníkov a nechávajú si od nich rozprávať  príbehy vzniku jednotlivých obrazov, autorské vyznania a koncepcie. Maliari radi rozprávajú o svojich obrazoch, a sú v tom až dojímavo výreční: každá čiarka, každá škvrnka je pre nich dôležitá a hodná pozornosti.  Nad touto samoľúbosťou sa môže návštevník stránky zhovievavo pousmiať, ale napriek tomu sú to inšpiratívne návštevy. Okrem samotných výtvarných artefaktov sú zaujímavé aj prostredia ateliérov, ktoré veľa vypovedajú o ich majiteľoch.

www.gorkysgranddaughter.com

 

Stránka AThousandLivingPainters.

Nie je ich tisíc a nie sú to iba žijúci maliari, ale táto stránka zhromažďuje ukážky diel a odkazy na množstvo relevantných výtvarných umelcov súčasného umenia. Zároveň dokumentuje chaos, ktorý vládne v súčasnom maliarstve, bezradnosť i hľadanie nových ciest. Na niektorých exemplároch vidno, ako maliarstvo skapína, ako nemajú chuť ani silu maľovať, ale hľadajú sa aj nové cesty v abstrakcii, vo figuratívnom maliarstve. Táto stránka poskytuje aký-taký prehľad v džungli súčasnej výtvarnej scény. a1000livingpainters.wordpress.com

John Feodorov.

Výtvarník a hudobník, aj keď ako maliar je pre mňa zaujímavejší. Má od maľby dištanc, ale ešte stále v tom cítiť obrovskú chuť maľovať. Feodorovovi chutí maľovať, nie ako tým rôznym inštalatérom, ktorí za hromadami piesku a igelitovými vrecami ukrývajú svoju lenivosť, neschopnosť či vyhasnutosť maľovať. Feodorov je figuralista, jeho postavy sú mierne zdeformované, ale ešte stále je to klasická figúra. Tieto korpulentné korpusy s veľkými hlavami zasadzuje do mytologických kulís, pravda, je to mytológia súčasného veľkomesta, súčasnej Ameriky,  súčasného sveta. index.htm

 

Literatúra

 

Steve Tomasula.

Prozaik, spisovateľ, experimentátor. Jeden z priekopníkov inovatívneho prozaického vyjadrovania. Grafické prvky sa využívajú v poézii už dávno, ale Tomasula ich zakomponoval do svojich románov. Jeho knihy vyzerajú vizuálne  trochu ako katalógy, bedekre, grafické novely (v pravom zmysle slova, nie iba obyčajné komiksy), cestovné poriadky… Bizarný dej je podopretý vizuálnou konštrukciou stránky či dvojstránky. Sú to takmer nepreložiteľné knihy, alebo u nás aspoň nevydateľné. Od experimentov s typografiou sa dostal k naozajstnému vytváraniu internetových textov, multižánrových artefaktov, ktoré využívajú technológiu internetového prenosu. www.stevetomasula.com

Webdesign a webhosting Active, s.r.o. 2003-2023